Фейсбук получава финансиране от ЮНЕСКО за изграждането на стени около най-големите културни забележителности, за да има къде туристите да пишат и рисуват. Нетипичната мярка е част от плана за опазване на културното наследство.

Лигавалник научи, че
Фейсбук ще изгражда стени около световните културни забележителности, за да могат туристите да пишат по тях

Фейсбук ще изгражда стени около световните културни забележителности, за да могат туристите да пишат по тях

Фейсбук получава финансиране от ЮНЕСКО за изграждането на стени около най-големите културни забележителности, за да има къде туристите да пишат и рисуват. Нетипичната мярка е част от плана за опазване на културното наследство.

Лигавалник научи, че ЮНЕСКО стартира необичайния проект преди два месеца. Управата се обърнала лично към създателя на Фейсбук Марк Зукърбърг с молба да се включи към инициативата. Целта е да се прекрати драскането и рисуването по стените на световни образци на културата и ценни архитектурни паметници. За съжаление, голяма част от туристите, особено тези от източните части на света, обичат да оставят свидетелство, че са посетили дадена забележителност. Най-често това свидетелство е под формата на надпис или рисунка. За да се спре тази разрушителна практика, от ЮНЕСКО решават съвместно с Фейсбук да изградят специални стени около забележителностите, които да функционират като „стената” на социалната мрежа. Всички посетители ще могат да използват стените, за да запишат впечатленията си и да покажат, че са разгледали даденото място.

Зукърбърг се включил с готовност в плана и обещал да рекламира стените в медиите. Компанията му ще получи специално финансиране за изграждането и популяризирането на огражденията.

Фейсбук ще изгражда стени около световните културни забележителности, за да могат туристите да пишат по тях

Фейсбук ще изгражда стени около световните културни забележителности, за да могат туристите да пишат по тях

Вашата реакция?

Коментирай