Учени от Института по умствено развитие към университета в Йоханесбург достигнаха до извода, че имаме склонността да запомняме много по-добре неща, които се написали със син химикал, отколкото записки, направени с друг цвят, например червено или черно.
Помним по-добре написаното със син химикал, отколкото написаното с друг цвят

Помним по-добре написаното със син химикал, отколкото написаното с друг цвят

Учени от Института по умствено развитие към университета в Йоханесбург достигнаха до извода, че имаме склонността да запомняме много по-добре неща, които се написали със син химикал, отколкото записки, направени с друг цвят, например червено или черно.

Заключението е направено след няколкогодишни проучвания, в които участвали няколко стотин доброволци на различна възраст, с различно ниво на образование и различни професии. Учените доказват по категоричен начин, че участниците в експериментите запомнят най-бързо и за най-дълго време записките, направени със син химикал. На второ място остава черното мастило, докато текст, изписан с червен химикал, се запомня най-трудно от участниците.

„Синият цвят действа стимулиращо на мозъка и съответните центрове се активират, така че запомнянето става значително по-лесно и за по-дълго време”, обяснява един от професорите от екипа, провел проучванията.

„Черното мастило се възприема малко по-трудно, но резултатите при него са значително по-добри в сравнение с червения цвят. Резултатите сочат, че именно изписан с червен химикал текст се възприема и запомня най-трудно.”

Излиза, че макар и несъзнателно, в системата на българското образование се използват масово сини химикали. Това допълнително стимулира усвояването на учебния материал и спомага за по-добри резултати.

Помним по-добре написаното със син химикал, отколкото написаното с друг цвят

Помним по-добре написаното със син химикал, отколкото написаното с друг цвят

Вашата реакция?

Коментирай