Докато една част от човечеството прави всичко възможно, за да открие и съхрани историческото богатство на света, то други съвсем лекомислено подхождат към тези ценности и ги унищожават заради собствената си глупост и невежество!
Ценна гробница, унищожена заради глупостта на хората!

Неолитна гробница, превърната в маса за пикник

Испания е пълна с исторически паметници. Тези, над100-годишна възраст трябва да бъдат регистрирани от правителството, за да бъдатсъхранени. Въпреки законите, които ги защитават, някои биват повреждани.Например, строители в едно село в Галисия веднъж помислили една неолитнагробница за пикник маса и "я ремонтирали". Обектът е имал статут наисторическо наследство, но не бил маркиран поради неизвестна причина. Когатоработниците видели гранитните плочи, решили, че са част от пейка в парка, коятосе нуждае от ремонт. Те излели бетон върху гробната камера и поставили нова масаза пикник над нея. Счита се, че гробницата е на повече от 6000 години, останалаот древните келтски заселници в района. Когато грешката станала известна,започнали бурни спорове кой е виновен. Местното министерство на културата,образованието, университет се измъкнали с обяснението, че светът е знаел засъществуването на гробницата, но археолозите не са маркирали находката.

Който и да е виновен, историческата находка е повредена необратимо!

Вашата реакция?

Коментирай